Maturity Scan Smart Cities

Steden worden groter, trekken talent aan en vormen de motor van onze economie. Deze steden staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals werkeloosheid, klimaat, criminaliteit, drukte in de stad en de belasting van de infrastructuur, en hebben afnemende financiële middelen om deze uitdagingen te adresseren.

Tegelijkertijd zien we trends op het gebied van technologie en data die steden kunnen helpen te transformeren, om economisch impact te maken en op slimme manieren de uitdagingen te beantwoorden. Met andere woorden, steden staan voor de taak te transformeren naar een smart city.

Daarvoor dient een stad gebruik te maken van nieuwe vormen van technologie en deze effectief toe te passen. Hetzelfde geldt voor data, de levensader voor steden. Samen bieden zij de mogelijkheid slimme en zinvolle oplossingen te creëren. De transformatie die daarvoor nodig is begint bij mensen. De stad zal zich, in al haar facetten, moeten openen voor nieuwe ideeën en innovaties. Tevens dienen deze mensen de competenties en vaardigheden te bezitten die cruciaal zijn om te transformeren. Inzetbaarheid van mensen, het winnen van de ‘war on talent’ is daarom van doorslaggevend belang. De smart city heeft een ecosysteem nodig waarin alle partijen strategisch samenwerken en transformeren.

Smart cities ontstaan niet, ze zijn het resultaat van een duidelijke bestuurlijk gedragen strategie en een gefaseerde ontwikkeling.

De Maturity Scan Smart Cities helpt steden in het vaststellen van het niveau waarop de stad zich bevindt en welke stappen moeten worden gezet om te transformeren,

Voor meer informatie over de Maturity Scan Smart Cities kunt u contact opnemen met Pouya Zarbanoui: pouyazarbanoui@fiware-lab.nl

Fiware

Future city