FIWARE Lab NL is open! Vraag hier je account aan / Register for your account here

Nieuws Fiware

2de FIWARE Summit naar Utrecht

Summit

 

Goed nieuws! De 2de FIWARE Summit komt 29, 30 en 31 mei naar Utrecht. Na het succes in Malaga heeft de FIWARE Foundation MediaPlaza (Jaarbeurs Utrecht) als de volgende locatie aangewezen. Drie dagen lang ontmoetingen, werken met FIWARE, de mooiste resultaten zien, deelnemen aan een Challenge en luisteren naar prominente Key Notes

(zoals Jan van Zanen – Burgemeester van Utrecht, Mario Campolargo - Deputy Director General DG Informatics van de European Commissie en Willem Jonker -  CEO bij EIT Digital) over FIWARE en het belang van Open Source Platforms en Open Data. Drie dagen lang bezig zijn met en leren over Smart City, Smart Industry en Smart AgriFood (de hoofdthema’s van FIWARE). Op welke manier je ook bij deze onderwerpen betrokken bent, dit mag je niet missen. Developers, Start Ups, Gemeenten, Steden, Organisaties en studenten ontmoeten elkaar in Utrecht. De registratie is open! Dus ga snel naar https://www.fiware.org/summit/2017/, registreer je en komt 29, 30 en 31 mei naar Utrecht.


Vernieuwing FIWARE Lab NL!

fiware lab nl

 

Vanaf 1 maart is het FIWARE Lab vernieuwd en gaat de oude omgeving offline. De nieuwe omgeving kenmerkt zich door verbeterde hardware en netwerk, waardoor de snelheid en stabiliteit merkbaar zullen verbeteren.

Maakt u gebruik van het FIWARE lab, dan zullen de door u gebruikte machines opnieuw opgezet moeten worden in de nieuwe omgeving. Tevens dient u een nieuw account aan te vragen via onderstaand e-mail adres. Praktische informatie over het FIWARE Lab NL is ook beschikbaar via onze Wiki-pagina
 
Ook overige vragen en/of opmerkingen omtrent de vernieuwing of naar aanleiding van deze mail, kunt u gerust stellen via fiware-lab@civity.nl


Wat is jouw uitdaging voor de stad?

voorspel de stad

 

Deze vraag staat centraal tijdens de nieuwe Challenge ‘Voorspel de Stad’. FIWARE Lab NL en haar partners zijn op zoek naar wat volgens jou de uitdagingen zijn voor de stad, nu en in de toekomst. De uitdagingen worden vertaald naar challenges en ontwikkelaars bedenken hier slimme, voorspellende IT-oplossingen voor. De allerslimste? Die wordt in de praktijk uitgevoerd. Denk mee, ga naar www.voorspeldestad.nl en geef jouw uitdaging door.


Marxman Advocaten nieuwe kennispartner van FIWARE Lab NL

 

Marxman Advocaten is kennispartner geworden van FIWARE Lab NL. Een mooi initiatief; onlangs ontving het Amersfoortse advocatenkantoor nog als eerste Nederlandse kantoor het predicaat ‘Smart Cities Law Firm’. De samenwerking zal onder meer leiden tot een nog completere dienstverlening van het lab en een gezamenlijk event dit najaar.

FIWARE Lab NL stelt zich als partner voor de smart city ten doel om organisaties zo compleet mogelijk te ondersteunen bij smart city-initiatieven. De nieuwe samenwerking met Marxman Advocaten is daar een prachtige aanvulling op. Als eerste Nederlandse kantoor mag Marxman Advocaten zich namelijk ‘Smart Cities Law Firm’ noemen, een internationaal label dat enkel is bedoeld voor advocatenkantoren met aangetoonde gespecialiseerde kennis en dienstverlening op het gebied van smart cities.

Wet- en regelgeving rond smart cities

Sebastiaan Palm, advocaat bij Marxman Advocaten: ‘Er is veel wet- en regelgeving betrokken bij smart city-projecten. Projecten stagneren daardoor vaak. Soms komt wet- en regelgeving pas in beeld als het project al draait. Dat is te laat en kan risico's voor alle partijen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld op het gebied van privacy’, aldus Sebastiaan Palm, advocaat bij Marxman Advocaten.

Kortom, een mooie aanvulling op de kennis en dienstverlening die FIWARE Lab NL organisaties biedt, zoals bootcamps, evenementen en de Maturity Scan Smart Cities, naast uiteraard de laboratoriumomgeving voor ontwikkelaars.

Dit najaar gezamenlijk event

Een concreet gevolg van de samenwerking is een event dat Marxman Advocaten en FIWARE Lab NL dit najaar samen organiseren. Houd deze pagina in de gaten voor updates over dit event of schrijf je in voor onze nieuwsbrief [koppeling] om op de hoogte te worden gehouden.


Open standaarden en hergebruik maken de stad slimmer

 

Het is een spannende tijd in dataland. Smart city-initiatieven schieten als paddenstoelen uit de grond en de kracht van open data lijkt definitief te zijn doorgedrongen tot gemeenten. De andere kant van de medaille is dat je als organisatie door de bomen het bos niet meer ziet; welke van al die oplossingen werkt het beste voor mij? De gemeenten Utrecht en Amersfoort hebben zich verbonden aan het FIWARE Lab NL, allround partner voor smart cities.

Heb je het over (open) data, dan is uniformiteit een cruciaal uitgangspunt. Simpel gezegd: je wilt dat data met elkaar kunnen communiceren – elkaars taal verstaan – maar ook dat jouw data worden uitgelezen, gebruikt en gedeeld door andere organisaties. Dat geldt op alle niveaus. Of het nu als ontwikkelaar, gemeente, provincie, Rijksoverheid of zelfs werelddeel is; als je steeds meer data kunt delen en combineren, ontstaan ook steeds betere inzichten.

Dat vond Neelie Kroes ook, en daarom nam de voormalige EU-commissaris het initiatief tot FIWARE: één taal voor heel Europa zodat ‘we’ sterker staan tegenover wereldmachten als de Verenigde Staten die vergelijkbare uniforme formaten omarmen. Dat belang verspreidt zich momenteel als een olievlek over Europa. Landen als Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië hadden als eerste zogenoemde FIWARE Labs: online-omgevingen waar ontwikkelaars gratis en onder begeleiding gebruik mogen maken van de FIWARE-toolkit en beschikbare (open) data die helpen bij het ‘bouwen’ van smart city-toepassingen. Eind 2015 sloot het FIWARE Lab NL – een initiatief van vijf marktpartijen en de gemeenten Utrecht en Amersfoort, ondersteund door de EBU – zich bij die beweging aan.

Maatschappelijke vraagstukken

De gemeente Amersfoort had twee hoofdredenen om zich aan het FIWARE Lab NL te verbinden, legt concern informatiemanager Dirk Jan Beens uit. ‘Ten eerste zijn we ervan overtuigd dat we met dit soort ontwikkelingen de lokale economie stimuleren. We ontwikkelen samen met bedrijven nieuwe toepassingen die de stad helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast kunnen we als launching customer beter en tegen lagere kosten onze publieke taken uitvoeren.’

Als voorbeeld noemt Beens een pilot rond woninginbraken, een maatschappelijk probleem waar Amersfoort twee jaar geleden ‘koploper’ in was. ‘De inmiddels afgeronde pilot geeft ons meer grip op het probleem, de data leggen verbanden bloot. De volgende stap is om hier ook andere datasets aan te koppelen en daarmee voorspellende analyses te ontwikkelen. Dat we dit soort projecten met behulp van FIWARE en de bijbehorende tools oppakken, past bij onze uitgangspunten van standaardisatie en opschaling; de toepassing wordt ook door andere gemeenten gebruikt.’

Slimmer werken

De gemeente Utrecht is ook volop aan het experimenteren met in het FIWARE Lab NL ontwikkelde pilots. Binnen de gemeente gaat veel aandacht uit naar smart city-ontwikkelingen, vertelt strategisch adviseur bedrijfsvoering Thomas Kruse. ‘Wij zien informatie en ICT als belangrijke pijlers die ons in staat stellen om slimmer te werken en sneller te kunnen inspelen op ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan processen binnen de organisatie of aan afvalinzameling en handhaving in de stad. Daarnaast is het uitgangspunt van het collegeakkoord “Utrecht maken we samen”. Dat betekent dat we samen met belanghebbenden en met behulp van technologie nieuwe oplossingen creëren waarmee we werken aan een gezonde, groene en slimme stad.’

Een van die belanghebbenden waarmee de gemeente werkt, is het FIWARE Lab NL. Daar zijn verschillende redenen voor, licht Kruse toe. ‘We werken graag samen met belanghebbenden aan oplossingen, maar wat we ontwikkelen moet ook voor anderen binnen en buiten de stad beschikbaar zijn. Een belangrijke reden dat we met FIWARE werken is het gebruik van open standaarden en integratie op internationale basis, waardoor hergebruik beter mogelijk wordt. Innovatie die waar dan ook in Europa wordt gecreëerd, kunnen we op die manier eenvoudig kopiëren. Iedereen kan erop inhaken.’

Nieuwe applicaties

De digitale laboratoriumomgeving van FIWARE Lab NL is inmiddels ruim een halfjaar actief en levert al de nodige interessante tools op. Zo is de gemeente Utrecht momenteel bezig met een applicatie voor bewonersmeldingen over de openbare ruimte die op FIWARE wordt gebouwd. Valt je iets op als je over straat loopt, zoals de vaak genoemde losliggende stoeptegel of defecte lantaarnpaal, dan kun je dat eenvoudig doorgeven, waarna de melding bij het juiste organisatieonderdeel terechtkomt. Kruse: ‘Het systeem is zo slim dat het weet welke melding waar precies thuishoort en het de melding automatisch routeert. Voor gebruikers is dat veel makkelijker en voor ons (kosten)efficiënter, omdat meldingen niet meer langs verschillende afdelingen hoeven te gaan.’

Ook de gemeente Amersfoort is volop aan het ontwikkelen. Naast het eerder genoemde voorbeeld over inbraken is de gemeente bezig met een smart parking pilot voor kantorenlocatie Calveen. Door sensoren in parkeerplaatsen te bevestigen, wordt met een app waarin de beschikbare parkeerplaatsen zichtbaar zijn een betere verdeling van parkeerruimte nagestreefd en moet wildparkeren worden teruggedrongen.

Daarnaast is Amersfoort betrokken bij de ontwikkeling van een standaard FIWARE-component die sensordata omzet naar informatie. Dirk Jan Beens: ‘In de toekomst willen we onder meer slimme systemen ontwikkelen voor verkeersgeleiding, verlichting en nog veel meer. Om dat te ondersteunen, heb je verschillende netwerken nodig. Het LoRa-netwerk (Long Range) is met name geschikt voor het ontsluiten van sensordata, en de FIWARE-tool zorgt ervoor dat die data goed kunnen worden uitgelezen.’

Fysieke component

Naast het ondersteunen van dit soort technische oplossingen heeft het FIWARE Lab NL ook een fysieke component. Zo biedt het de Maturity Scan Smart Cities aan, die steden helpt bij het vaststellen van waar de stad staat en welke stappen nog moeten worden gezet om te transformeren. Tevens organiseert het Lab bootcamps waarmee organisaties hun specifieke smart city-uitdagingen kunnen laten oplossen. De overtuiging is namelijk dat je smart cities niet in je eentje ontwikkelt, maar leert van elkaars inzichten. Het proces is even belangrijk als het resultaat.

Dit artikel is afkomstig uit het Smart City Magazine van Ziut. Meer weten of bestellen? Klik dan hier.


Terugblik: HackaCity groot internationaal succes!

 

Gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht, Economic Board Utrecht en FIWARE Lab NL kijken terug op een prachtige eerste editie van HackacityNL, waar Onlive als winnaar werd aangewezen. Maar ook internationaal was HackaCity, een serie hackathons die gelijktijdig in verschillende landen plaatsvonden, een groot succes. Lees hier een terugblik.


Primeur: Amersfoort zet in op shared parking

 

Het ene bedrijf heeft meer auto’s dan parkeerplaatsen en dat veroorzaakt overlast, een ander heeft soms een halfleeg parkeerterrein. Kan dat slimmer? FIWARE Lab NL ondersteunt een pilot op bedrijventerrein Calveen in Amersfoort waar met behulp van sensoren parkeerplaatsen worden gedeeld. Amersfoort speelt daarmee in op de deeleconomie-trend en is de eerste Nederlandse gemeente die actief inzet op shared parking.

Wat is eigenlijk het probleem, zou je denken. Gemeente, leg extra parkeerruimte aan. Of vraag als ondernemer of je op het terrein van je buurman mag parkeren. Zo eenvoudig werkt het in de praktijk niet. De ruimte in het openbare gebied is vaak schaars en de uitstraling van een bedrijventerrein wordt niet aantrekkelijker als elk stukje groen verandert in een parkeerplaats. Parkeren bij de buren blijkt in de praktijk ook lastig, omdat de beschikbaarheid van parkeerplaatsen erg varieert.

Daarom moeten ondernemers en gemeente slimmer met elkaar samenwerken. Hoe doe je dat? Welke (financiële) prikkel geef je de buurman zodat je van zijn parkeerruimte gebruik mag maken? Hoe voorkomt die buurman dat hijzelf straks zijn auto niet kwijt kan wanneer hij dat wil? Hoe weet je bij welk bedrijf nog plek is, zonder CO2 uitstotend rondjes over het bedrijventerrein te rijden?

De smart city

Kortom, een typisch smart city-vraagstuk. Want om gelijk maar een groot misverstand uit de weg te ruimen: de smart city draait niet alleen om technologie. Technologie is ‘slechts’ ondersteunend aan de oplossing. Zo ook op bedrijventerrein Calveen, waar ondernemers, gemeente en IT-specialisten de koppen bij elkaar hebben gestoken voor een proef. De vragen die daarbij centraal stonden:

 • Hoe groot is het parkeerprobleem precies?
 • Hoeveel bedrijven zijn er met aanbod van parkeerplaatsen en hoeveel met een vraag?
 • Waar bevinden die bedrijven zich ten opzichte van elkaar?
 • Hoe ver wil je je werknemers laten lopen van hun auto naar de zaak?

En pas dán komt de vraag aan bod hoe technologie hier een rol bij speelt. Op Calveen resulteerde dat in een eerste inventarisatieronde en een pilot met mogelijke oplossingen. Er is gebruikgemaakt van luchtfoto’s, op tactische plekken zijn camera’s opgehangen en auto’s zijn uitgerust met apparatuur die hun locatie bepaalt.

Meten en conclusies trekken

Vervolgens is het een kwestie van meten en deelnemers werven. Vraag enkele bedrijven met een overaanbod een aantal parkeerplaatsen vrij te houden voor de proef. Monitor auto’s met meetapparatuur (beacons) om na te gaan waar ze parkeren. Bekijk camerabeelden; wat vertellen die? Waar slaagt de pilot wel en waar niet – en vooral: hoe komt dat?

En zo ga je steeds verder in gesprek. Deelnemers delen ervaringen tijdens vervolgbijeenkomsten. Maken praktische afspraken. Twijfels komen op tafel. De verschillende gebruikte methodes worden naast elkaar gelegd. Vaak komen deelnemers brainstormend al snel met praktische oplossingen.

Missie geslaagd

In Amersfoort is de pilot om parkeerplaatsen met een beperkt aantal deelnemers te delen geslaagd. De volgende stap is opschaling van het aantal bedrijven dat meedoet, zodat het aanbod vrije parkeerplaatsen toeneemt en meer parkeerplaatsen kunnen worden gedeeld. Tegelijkertijd zijn de deelnemers op bedrijventerrein Calveen druk bezig met nieuwe, meer op de situatie toegespitste pilots.

Zo bleken de op LoRa-technologie (zie kader) draaiende beacons erg goed te werken, dus wordt daarop doorgepakt. Verder wordt onderzocht of een dashboard haalbaar is dat realtime aangeeft waar vrije plaatsen zijn. Heb je als onderneming op de ene dag wel en op de andere dag geen plekken beschikbaar, dan wordt dat in het systeem verwerkt en doorgestuurd naar de deelnemende auto’s.

Meedoen

Is er in uw gemeente ook een parkeerprobleem? Wilt u de binnenstad aantrekkelijker maken? Inzicht krijgen in de luchtkwaliteit in de stad? Neem dan contact op via info@fiware-lab.nl om de mogelijkheden voor een pilot te bespreken.

 


LoRa + FIWARE = slimme toepassingen voor de stad

De pilot rond shared parking in Amersfoort wordt ondersteund door FIWARE Lab NL en maakt gebruik van het LoRa-netwerk van The Things Network (TTN). LoRa? TTN? FIWARE? Hoe zit dat ook alweer?

Vorig jaar werd in Utrecht het eerste FIWARE Lab van Nederland geopend. FIWARE, waarbij FI staat voor Future Internet, is een Europees netwerk dat ondernemerschap stimuleert. Ontwikkelaars mogen binnen de open ontwikkelomgeving van het Nederlandse Lab gratis apps maken op basis van generieke FIWARE-standaarden. Daarnaast biedt het FIWARE Lab NL bootcamps en smart city scans aan, en organiseert het events om partijen ook fysiek te verbinden.

LoRa is een technologie die staat voor long range, low power. Waar technologieën als wifi en 4G met name geschikt zijn voor zwaar datagebruik, richt LoRa zich juist op kleine datapakketten – denk aan enkele kb’s – die tegen een zeer laag energieverbruik worden verstuurd. Daarmee is LoRa zeer geschikt voor Internet of Things-toepassingen (IoT), zoals het versturen van data die door ‘slimme’ afvalbakken worden gegenereerd of in dit geval door auto’s die met beacons zijn uitgerust.

LoRa is een zogenoemde open source-techniek, wat betekent dat iedereen van de techniek gebruik mag maken. The Things Network (TTN) is een aanbieder die bezig is met het uitrollen van een open LoRa-netwerk dat zich richt op IoT-toepassingen.

TTN en FIWARE Lab NL hebben sinds kort hun krachten gebundeld binnen ConCaVA, een techniek die wordt ondersteund door het ministerie van I&M en de gemeenten Amersfoort, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Utrecht. ConCaVa zorgt dat sensordata van apparaten die verbonden zijn met het LoRa-netwerk van TTN worden gedecodeerd en verwerkt in de FIWARE-omgeving.

Dat werkt in het geval van shared parking als volgt:

 1. De auto die is uitgerust met een beacon/sensor (de technische uitvoering wordt verzorgd door Glimworm, zie ook hun IoT Living Lab) verzamelt data over de locatie waar hij zich bevindt.
 2. De sensor verstuurt deze data via het LoRa-netwerk van TTN.
 3. Door ConCaVa wordt deze data afgeleverd bij het FIWARE Lab NL, gedecodeerd én verwerkt in de zogenoemde Context Broker.
 4. Hierdoor is de verwerking van de sensordata in standaard FIWARE-modules (Generic Enablers) mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan visualisatie van de data in een grafiek.
 5. Gebruikers krijgen beter en eenvoudiger toegang tot de betekenis van data en de uitkomsten kunnen worden gepubliceerd.

Kortom, de gegenereerde data worden nog beter ontsloten en ontwikkelaars kunnen eenvoudiger applicaties ontwikkelen die iets met de sensordata doen. Doordat de techniek open, generiek en veilig is, voldoen gemeenten en andere organisaties vanzelf aan de eisen die aan dataverzameling en -publicatie worden gesteld.

Meer weten over de mogelijkheden van ConCaVa? Neem dan contact op via FIWARE Lab NL: info@fiware-lab.nl

 

Beeld: Google Maps


Onlive wint Hackacity Utrecht & Amersfoort

 

De transient-app van team Onlive is als winnaar uit de bus gekomen tijdens HackacityNL. Deze app gaat personalized informatie leveren over personen, evenementen, voorzieningen en lokale bedrijven. De top 3 teams werken hun concept verder uit voor een mogelijke uitvoering in de praktijk.

HackacityNL is een hackathon die FIWARE Lab NL van vrijdag 27 tot zaterdag 28 mei tijdens Campus Party Netherlands organiseerde voor Utrecht Region, de gemeente Amersfoort en de EBU. De uitdaging: gebruik big data, realtime data van Munisense sensoren, Internet of Things en FIWARE enablers voor het ontwikkelen van een healthy urban living-toepassing voor de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort.

Een vakkundige jury bestaande uit Victor Everhardt (wethouder gemeente Utrecht), Martin Eikenboom (Deloitte-partner) en José Manuel Cantera Fonseca (technologie-expert namens FIWARE) prees de transient-app vanwege de oneindige mogelijkheden in het soort geboden informatie. Team Onlive: ‘Het is mooi dat zij dit ook zien. Wij willen namelijk een platform bieden voor externe partijen, waarbij de app een volledig informatieoverzicht geeft over de gekozen radius.’

Wedstrijd krijgt vervolg

De eerste strijd is gestreden, maar de beste 3 teams zijn nog niet klaar. Ieder team heeft nog een maand de tijd om haar concept verder uit te werken. Hiervoor krijgen ze ondersteuning en advies van Deloitte, Atos en FIWARE Lab NL. Na deze maand bekijken de partners van HackacityNL of één van de teams een proof-of-concept heeft dat de gemeente Utrecht of Amersfoort wil laten uitwerken tot een pilot. Voor deze pilot stelt FIWARE lab NL een maximale subsidie van € 25.000,- beschikbaar.

Team Onlive neemt het hierbij op tegen de runners-up team Limo en team waar-is-mijn-fiets?. Team Limo ontwikkelde een heatmap voor gebeurtenissen. De jury was onder de indruk van haar prototype, dat FIWARE-technologie gebruikt voor het meten van drukte op openbare plekken. ‘Mensen zijn sociale wezens die altijd op zoek zijn naar interactie met anderen. Onze app maakt onderscheid tussen typen gebeurtenissen, waardoor gebruikers voorafgaand kunnen kiezen voor de sfeer die bij ze past.’

De nummer 3, waar-is-mijn-fiets?, is een tracker voor je fiets. Met de app raak je deze nooit meer kwijt in de zeeën van fietsen in stationsgebieden. ‘De gemeenten Utrecht en Amersfoort hopen met waar-is-mijn-fiets? een technologische oplossing in handen te hebben voor de vele gestolen en vergeten fietsen in stationsgebieden.’


Inschrijving HackacityNL geopend!

 

Aanstaande vrijdag is het zover: tijdens de Campus Party in de Jaarbeurs Utrecht organiseren Utrecht Region en gemeente Amersfoort HackacityNL. Ontwikkelaars met verschillende achtergronden gaan tijdens HackacityNL 24 uur lang aan de slag met het ontwikkelen van slimme oplossingen voor de stad met behulp van big data en FIWARE. Je kunt je nu inschrijven.

De ontwikkelaars maken gebruik van datasets van overheden, bedrijven, onderzoeksinstanties en Dataplatform. Daarnaast wordt data verzameld met behulp van sensoren van Munisense, die speciaal voor HackacityNL zijn opgehangen rondom de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort. De ontwikkelaars krijgen namelijk de opdracht om innovatieve concepten te ontwikkelen voor duurzame, toekomstbestendige en uitdagende stationsgebieden.

De oplossingen moeten daarbij zijn toegespitst op de stationsgebieden van Utrecht en Amersfoort, maar ook wereldwijd schaalbaar zijn naar andere cases. Wie dit het beste doet, krijgt (financiële) steun om zijn/haar oplossing ook daadwerkelijk te ontwikkelen met behulp van Atos, Deloitte en FIWARE Lab NL. Daarnaast stelt het FIWARE Lab NL maximaal 25.000 euro beschikbaar voor een proof of concept-project in een stad die gebruikmaakt van het lab.

Deelnemen aan HackacityNL

Wie wil deelnemen aan HackacityNL - inclusief gratis rondleiding op een Segway door stationsgebied Utrecht! - kan zich vanaf nu inschrijven via www.hackacity.nl. Let op, aanwezigheid op Campus Party Europe tussen 27 mei 18.00 uur en 28 mei 19.00 uur is hiervoor verplicht! Heb je nog geen toegang tot Campus Party? Deelnemers van HackacityNL ontvangen bij inschrijving een gratis Campusero-ticket.


May 11th Sneak Preview Hackacity Utrecht & Amersfoort

 

Utrecht Region and the municipality of Amersfoort are joining Hackacity 2016 on 27-28 May. Hackacity is a worldwide hackathon where big data is applied for creative city solutions. The theme of Hackacity Utrecht & Amersfoort is ‘Healthy Urban Living’ in station areas. The participating hackers are asked to develop innovative concepts for safe, sustainable, attractive station areas. 

On Wednesday May 11th FIWARE Lab NL is organising the Sneak Preview of Hackacity Utrecht & Amersfoort. During this informal gathering background information and an introduction to the possibilities of FIWARE enablers are presented. Also, 20 free Campusero tickets to Campus Party (5 days unlimited access & festival sleeping accommodations valued at € 165) are awarded to the best Healthy Urban Living proposals.

Come to the Sneak Preview and win Campus Party tickets!

Come to the Sneak Preview of Hackacity Utrecht & Amersfoort on May 11th! Register for the Meetup here.

To participate in Hackacity Utrecht & Amersfoort you have to be present at Campus Party Netherlands from Friday May 27th 19:00 to Saturday May 28th 19:00. Hackacity Utrecht & Amersfoort is hosted in the Jaarbeurs Utrecht during Campus Party Nederland, the biggest technology festival in the world.

To be eligible to win free Campusero-tickets for Campus Party, fill in this form.

Facts & Figures Sneak Preview Hackacity Utrecht Amersfoort

Date & time: Wednesday May 11th, 16:00-18:00 (UTC+1)
Location: City Hall Utrecht
Address: Stadsplateau 1,3521 AZ, Utrecht
Tickets: Free! Register via Meetup and fill in this form to be eligible for free full access tickets to Campus Party Netherlands.


11 mei Sneak Preview Hackacity Utrecht & Amersfoort

 

Utrecht Region en gemeente Amersfoort sluiten zich aan bij Hackacity 2016 op 27-28 mei. Hackacity is een wereldwijde hackathon waarbij big data worden gebruikt voor creatieve stedelijke toepassingen en oplossingen. Hackacity Utrecht & Amersfoort zal gaan over ‘Healthy Urban Living’ rondom het stationsgebied. Deelnemende hackers worden gevraagd innovatieve toepassingen te bedenken voor een milieuvriendelijk, veilig en bruisend stationsgebied.

Op woensdag 11 mei organiseert FIWARE Lab NL een Sneak Preview van Hackacity Utrecht & Amersfoort. Tijdens deze informele bijeenkomst presenteren wij achtergrondinformatie over de casestudies en een introductie over de mogelijkheden met FIWARE Lab NL. Ook geven wij 20 gratis Campusero-kaarten weg voor het beste Healthy Urban Living-voorstel.

Hoe doet u mee?

Voor deelname aan Hackacity Utrecht & Amersfoort is aanwezigheid verplicht tijdens de gehele hackathon van vrijdag 27 mei 19:00 uur tot zaterdag 28 mei 19.00 uur. Hackacity Utrecht & Amersfoort wordt gehost in de Jaarbeurs tijdens Campus Party Nederland, het grootste technologiefestival ter wereld.

Meld je hier aan voor de Meetup

Om kans te maken op gratis Campusero-kaarten voor Campus Party vul je dit formulier in.

Facts & Figures Sneak Preview Hackacity Utrecht Amersfoort

Datum & tijd: Woensdag 11 mei, 16.00-18.00 uur
Locatie: Stadskantoor Utrecht
Adres: Stadsplateau 1,3521 AZ, Utrecht
Toegang: Gratis! Meld je aan via Meetup en vul het formulier in


Hack mee voor een beter klimaat

 

Op 8 en 9 april gaan zo’n 100 professionals, designers, programmeurs, hackers en innovators 24 uur lang de strijd aan in de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Het doel van de Climate Hackathon: het beste, meest vernieuwende concept om het klimaat in de Nederlandse steden te verbeteren. Niet alleen werk je mee aan het leefbaarder maken van je eigen omgeving, jij en je team maken bovendien kans op € 3000,- aan prijzengeld.

De uitdaging

Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen van Europa. Vooral in grote steden leidt dit tot grotere belasting op het milieu. Innovatie en nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig om de kwaliteit van leven in de stad te verbeteren. De teams die meedoen, worden via challenges uitgedaagd om techniek en data in te zetten voor slimme oplossingen. De thema’s dit jaar: betere stadsdistributie en stadsklimaat.

Deze eerste Climate Hackathon wordt georganiseerd door het KNMI in co-creatie met bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeentelijke partners en lokale overheden. Meer informatie en inschrijfmogelijkheden vind je hier.


LoRa + FIWARE = slimme toepassingen voor de stad

The things network en Fiware lab

 

Goed nieuws voor gemeenten en andere organisaties: de eerste fase van de koppeling van het LoRa-netwerk met FIWARE Lab NL is succesvol afgerond door de presentatie van ConCaVa. ConCaVa zorgt dat sensordata van apparaten die verbonden zijn met het Internet of Things-netwerk LoRa gedecodeerd en verwerkt wordt in de FIWARE-omgeving. En dat biedt vele mogelijkheden voor de visualisatie en opslag van data.

Afgelopen november berichtten we al over een nieuwe generieke component van The Things Network (TTN) en FIWARE Lab NL [http://fiware-lab.nl/nieuws.php#19], een initiatief ondersteund en mogelijk gemaakt door het ministerie van I&M en de gemeenten Amersfoort, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Utrecht. TTN’s open LoRa-netwerk laat sensoren in ‘things’ (dingen) communiceren met applicaties. Door dit te combineren met de mogelijkheden van het FIWARE Lab NL wordt de gegenereerde data nu nog beter ontsloten en is het voor ontwikkelaars eenvoudiger nieuwe applicaties te ontwikkelen die iets met die sensordata doen.

Hoe ConCaVa werkt

In de succesvol afgeronde eerste fase is in januari een ‘Proof of Concept’ gedemonstreerd waarbij werking van de gehele keten is aangetoond:

 1. Een ding – bijvoorbeeld een afvalbak of lantaarnpaal – dat is uitgerust met een sensor verzamelt data over bijvoorbeeld de vullingsgraad of de omgeving (temperatuur, etc.).
 2. De sensor verstuurt deze data via één van de LoRa-netwerken in Nederland. Nu zijn dat het KPN LoRa-netwerk en The Things Network.
 3. Door ConCaVa wordt deze data afgeleverd bij het FIWARE Lab NL, gedecodeerd én verwerkt in de Context Broker.
 4. Hierdoor is de verwerking van de sensordata in standaard FIWARE-modules (Generic Enablers) mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan visualisatie van de data in een grafiek.
 5. Gebruikers krijgen beter en eenvoudiger toegang tot de betekenis van data en de uitkomsten kunnen worden gepubliceerd.

Open, generiek en veilig

Met het nieuwe platform wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling van Internet of Things-toepassingen én aan de vele mogelijkheden die FIWARE biedt. Open, generiek, veilig; gemeenten en andere organisaties voldoen vanzelf aan de eisen die aan dataverzameling en -publicatie worden gesteld.

Tweede fase

De werking van ConCaVa is aangetoond en om het voor ontwikkelaars echt eenvoudig te maken, is een eenvoudige grafische gebruikersinterface nodig. Daardoor kun je een sensor (ding), zonder te programmeren, koppelen door het invullen van een webpagina. De financiering van fase 2 van deze open source component is nog niet helemaal afgerond, informatie hierover is beschikbaar.


Ruim 50 inschrijvingen voor FIWARE Lab NL

Summer Meetups Fiware

 

Sinds het FIWARE Lab NL afgelopen najaar haar deuren opende, hebben al ruim 50 developers zich ingeschreven voor een account. Binnenkort vind je op www.fiware-lab.nl een overzicht van de eerste lopende projecten.

Dat FIWARE Lab NL een populaire speeltuin is voor developers die met nieuwe toepassingen willen experimenteren, blijkt wel uit het overweldigende aantal inschrijvingen. Meer dan 50 accounts werden de afgelopen maanden aangevraagd. Momenteel worden deze aanvragen verwerkt en ontvangen de eerste laboranten een starters-kit waarmee ze daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan.

En hun voortgang kun je op de voet volgen! Binnenkort verschijnt op www.fiware-lab.nl een overzicht van de lopende initiatieven, met daarbij een beschrijving van de beoogde producten en de actuele status. Op deze manier bouwen we samen aan nóg slimmere steden middels intelligente oplossingen en een alsmaar groeiend netwerk van specialisten.

Wil je zelf ook deel uitmaken van deze spannende beweging? Vraag dan snel een account aan!

Call to Tender

Daarnaast opent vrijdag 19 februari de derde Call to Tender, waarin het FIWARE Lab NL financiële ondersteuning verleent aan overheden of andere opdrachtgevers uit het publieke domein die hun producten willen ontwikkelen. Kijk hier voor meer informatie.

Zit je ondertussen met een prangende vraag? Grote kans dat je het antwoord hier vindt! Zo niet, dan horen we dat natuurlijk graag.


The Things Network and FIWARE Lab NL create open Internet-of-Things-platform

The Things network en Fiware Lab

 

Utrecht, 10 November 2015

The Things Network is a Dutch crowd initiative that in August launched an open source LoRa-netwerk in Amsterdam (NL) and meanwhile is a growing community in 36 nations and more than 130 cities worldwide. Fiware Lab NL is a public-private initiative and community that enables developers to experiment with Fiware tools and thus create new solutions for smart cities, healthcare, agrifood and more. 

The two initiatives will together create an open IoT platform so developers will have meaningful sensor data to work with in the Fiware Lab. This initiative is supported by the Ministry of Infrastructure and the cities Amersfoort, Eindhoven, Enschede, Rotterdam and Utrecht.

LoRaWAN
Just a few months ago The Things Network managed to cover the entire city of Amsterdam with a new type of wireless network using a technology called LoRaWAN (Long Range Wide-area network). The network was built, from the bottom up, by the people. Within a few days, groups and companies from Sao Paulo, London, Paris, Sydney, Boston, Manchester, and many more were showing interest in the concept, actively starting open LoRaWAN projects using technology from The Things Network. The Things Network is an official member of the LoRa Alliance.

FIWARE and FIWARE Lab NL
5 Dutch members of the Open and Agile Smart Cities (OASC) initiative, Amersfoort, Eindhoven, Enschede, Rotterdam and Utrecht as well as the Ministry of Infrastructure support the development of this generic tool that opens LoRa data (messages) into meaningful data for experiments and the creation of proof of concepts in Fiware Lab. A Fiware Lab is the innovation play ground of the European open cloud platform called Fiware.
Fiware Lab NL is the initiative of a consortium with members Deloitte, Civity, Elba-Rec, Onetrail and Xcellent. The Province of Utrecht supports this investment in this innovation infrastructure. Fiware Lab NL is located in Utrecht and Amersfoort.

Direct meaningful data via any LoRa network
LoRa is a low energy, low bandwidth, long range (over 10km / 6 miles) wireless technology and uses an open data frequency. This amazing technology allows for things to talk to the internet without 3G, WiFi or Bluetooth. No wifi codes, heavy battery usage or monthly subscriptions needed. The technology was standardized by the LoRa Alliance and is a result of a collaboration between IBM and chipmaker Semtech.A LoRa data message is a string without meaning, unless the receiving application knows what the data is about. Exactly this was missing.
The development of an open and generic component that is an easy to use tool to understand the meaning of the data in the message, will bridge the gap between sensors and LoRa networks on one hand and developers with use case ideas on the other hand. This is what The Things Network and Fiware Lab NL will do.

End 2015 first phase ready
Before the end of 2015 the demo version of the generic component will be ready. The next phase will see the publication of a stable component with user interface that will make life easier for both developers of solutions and providers of LoRa infrastructure. It will be an open component, i.e. it doesn’t discriminate between LoRa networks, it’s intended to work with all networks based on LoRa Alliance standards.

 

For more information, please contact
Fiware Lab NL: Arjan Ankerman (info@fiware-lab.nl) or +31 (0)033-8700 100.
The Things Network: Wienke Giezeman (wienke@thethingsnetwork.org) of 0+31(0)6 53 56 59 69

We would like te be notified when this press release leads to publication via info@fiwarelab.nl


The Things Network en FIWARE Lab NL bouwen open Internet-of-Things-platform

The things network en Fiware lab

 

Utrecht, 9 november 2015

Het Nederlandse initiatief The Things Network dat afgelopen zomer een open source LoRa-netwerk realiseerde in Amsterdam gaat samenwerken met FIWARE Lab NL. Door gezamenlijk te bouwen aan een open IoT-platform moet de ontwikkeling van nieuwe toepassingen een impuls krijgen. Het ministerie van IenM en de gemeenten Amersfoort, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Utrecht hebben hiertoe het initiatief genomen.

In slechts zes weken tijd realiseerde The Things Network (TTN) een open source LoRa-netwerk waarmee IoT-toepassingen met elkaar kunnen communiceren. Objecten als boten, vuilnisbakken of lantaarnpalen kunnen via dit netwerk opdrachten krijgen (aan/ uit of open/ dicht) of informatie over de omgeving doorgeven. In samenwerking met private partijen zijn tien zendmasten geplaatst in de hoofdstad om volledige dekking te kunnen bieden. TTN maakte hiervoor gebruik van een crowfundingcampagne op Kickstarter, welke nu ook in andere wereldsteden is opgestart.

Koppeling met EU-initiatief FIWARE en FIWARE Lab NL
De bij het Open & Agile Smart Cities initiatief aangesloten gemeenten Amersfoort, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Utrecht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu steunen het project waarin TTN wordt gekoppeld aan het FIWARE Lab NL. In dit lab kunnen ontwikkelaars gratis gebruikmaken van datacenterfaciliteiten en de voor FIWARE beschikbare standaard bouwstenen.

FIWARE is een EU-cloudplatform en een fundament waarop bedrijven nieuwe (mobiele) toepassingen kunnen ontwikkelen. Het generieke van FIWARE versnelt de ontwikkeling en implementatie van apps en toepassingen, en maakt ze herbruikbaar.

Directe ontsluiting van gegevens via LoRa-netwerk
Uniek aan het LoRa-netwerk is onder meer dat het geschikt is voor apparaten die zeer weinig stroom en bandbreedte gebruiken. Of het nu gaat om sensoren die meten hoe hoog het water in bootjes in de gracht staat, om een app die beschikbare plaatsen in een fietsenstalling doorgeeft of om sensoren die real-time de luchtkwaliteit meten. Zodra het LoRa-netwerk wordt gekoppeld aan de in FIWARE beschikbare contextbroker, kunnen gegevens direct via de NGSI API ontsloten worden. De samenwerking tussen de twee initiatieven geeft hierdoor een impuls aan de ontwikkeling van nieuwe IoT-toepassingen.

Eind 2015 eerste fase gereed
Nog voor het einde van dit jaar zal de eerste fase van de koppeling tussen het LoRa-netwerk van TTN en FIWARE gerealiseerd worden. Omdat de oplossing open source is en als zogenaamde Generic Enabler beschikbaar komt binnen FIWARE, kunnen ook de andere LoRa-aanbieders hier eenvoudig aansluiten.

Gemeenten, developers en andere geïnteresseerden vinden op www.fiware-lab.nl meer informatie over het FIWARE Lab NL, dat wordt gesteund door de provincie Utrecht en vijf private partijen. 


We hebben geen Amerikaanse cloud nodig. We hebben FIWARE.

Beslissing hof bom

 

Het Europees Hof van Justitie bepaalde recentelijk dat bedrijven niet zomaar de gegevens van Europese burgers mogen opslaan op servers in de VS, omdat daar de Europese data, door het ontbreken van een privacywet, onvoldoende beveiligd zijn.

Is dit niet juist één van de redenen waarom in 2012 toenmalig Europees commissaris Neelie Kroes FIWARE heeft gestart? Een digitaal Europees open source platform waar (open)data op een veilige manier met elkaar kan worden uitgewisseld, geheel naar EU-richtlijnen ontwikkeld. 

Eén Europa, één cloud platform

Recentelijk is het Nederlandse FIWARE Lab geopend! Een omgeving waar developers gratis kunnen samenwerken en ontdekken wat FIWARE voor hun kan betekenen. Grootste voordeel is dat ideeën en concepten wereldwijd deel- en schaalbaar zijn. Daarnaast zorgt de organisatie van het Lab in Nederland voor (kennis)bijeenkomsten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis met elkaar uit te wisselen.

Geen economische klap, maar klapper!

De uitspraak zorgt dus niet voor een economische klap, zoals wordt beweerd, maar juist voor kansen op een economische klapper. In Europa wel te verstaan! Kijk op www.fiware-lab.nl voor meer informatie en aanmelding om gebruikt te maken van het lab en ontdek ook jouw mogelijkheden en kansen op een klapper!


FIWARE Lab NL Kick Off

 

De opening van FIWARE Lab NL vindt plaats op 24 september tijdens IT Innovation Day in in De Nieuwe Stad (voormalig Prodentfabriek) in Amersfoort.
Naast de opening van het Lab op het hoofdpodium is er een workshop opgenomen in het programma (12.05 – 12.25 uur) met als onderwerp: Fiware Lab NL in de praktijk. Een demo over het gebruik van Fiware door Arjen Hof en met ervaringsdeskundigen die ervaringen over het gebruik van Fiware met u delen.

U bent van harte uitgenodigd de workshop bij te wonen en ontdek de ongekende mogelijkheden van FIWARE Lab NL!

Bestel uw entreekaart via deze link

IT Innovation Day 2015

24 september in De Nieuwe Stad in Amersfoort

Inzichten en inspiratie om it-gedreven innovatie naar de business te brengen.
Programma:
Webwereld, Computerworld, CIO.nl en CXO hebben de beste keynotes, workshops, trainingen, masterclasses en sessies geselecteerd. Met zorg geselecteerd met als thema's: IT Today, IT Tomorrow en IT Future.

IT Today. Praktische informatie over innovatieve IT-toepassingen. Casestudies, best practices en tips en trucs die u na afloop direct kunt oppakken en toepassen.

IT Tomorrow. Tactische informatie over IT-innovaties waarop u met uw organisatie op korte termijn kunt inspelen. Voorbeeldprojecten en marktverwachtingen waarmee u morgen aan de slag kunt om uw organisatie over enkele jaren naar een betere concurrentiepositie te leiden.

IT Future. Strategische informatie die u in staat stelt uw businessmodel te evalueren en toe te snijden op een veranderende toekomst met nieuwe kansen en mogelijkheden.

Meer informatie over het programma van IT Innovationday 2015 en het bestellen van entreekaarten, kunt u nalezen op: www.itinnovationday.nl


FIWARE Lab NL Summer Meetups

Summer Meetups Fiware

 

Vanaf september heeft Nederland haar eerste FIWARE Lab in Utrecht. Een testomgeving voor developers om op FIWARE gebaseerde applicaties te testen en gebruik te maken van relevante databronnen. Het Lab wil daarnaast een ontmoetingsplek zijn voor developers én opdrachtgevers om samen te innoveren en vraag en aanbod te matchen.

Maar wat is FIWARE precies? En wat maakt het Nederlandse Lab nu eigenlijk zo bijzonder? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen organiseren wij drie Zomer Meetups, samen met Seats2Meet. Tijdens deze Meetups zijn ontwikkelaars aanwezig die al ervaring hebben met FIWARE en overheden die hun stedelijke vraagstukken delen.

Zomer Meet Up Utrecht – dinsdag 14 juli

Heeft plaatsgevonden - succesvolle bijeenkomst!

Locatie: Seats2Meet Hoog Catharijne, Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht
Start: 14.30 uur
Totaal 30 plekken beschikbaar

Zomer Meet Up Amersfoort – donderdag 20 augustus

Locatie: Seats2Meet Station, Stationsplein 49 Amersfoort
Start: 14.30 uur
Totaal 30 plekken beschikbaar

Zomer Meet Up Amsterdam – donderdag 27 augustus

Locatie: Seats2Meet MeetBerlage, Oudebrugsteeg 9, Amsterdam
Start: 14.30 uur
Totaal 30 plekken beschikbaar

Klik hier om u aan te melden

Programma Zomer Meetups

14.30 uur        Inloop
14.45 uur        Welkom
15.00 uur        Introductie FIWARE-platform en FIWARE Lab NL
15.35 uur        Ervaringen van developers met FIWARE
16.10 uur        Vragen/uitdagingen van overheden
17.00 uur        Tijd voor napraten en discussie (met borrel)

De opzet van alle drie Meetups is gelijk. Het aantal plekken is beperkt, dus meld u snel aan!


Wat is FIWARE? – 5 vragen beantwoord

Wat is Fiware

 

Nederland krijgt haar eerste FIWARE Lab. Een consortium van private partijen ondersteund door Economic Board Utrecht (EBU) opent in september de deuren van het lab. In dit lab kunnen developers ook in Nederland eindelijk aan de slag met FIWARE. Maar wat is FIWARE precies? Chief architect Juanjo Hierro (Telefónica) beantwoordt 5 kernvragen.

Wat is FIWARE?

‘FIWARE is een platform dat het makkelijker maakt om smart applicaties te ontwikkelen door de integratie van een aantal technologieën. Deze apps verbeteren processen en leiden tot meer ‘intelligent gedrag’ van eindgebruikers en automatisering van taken. Daarom noemen wij ze smart applicaties. Een deel van de informatie die ze aanboren, is afkomstig van sensoren – het zogenoemde Internet of Things dat een belangrijke rol speelt in de verregaande digitalisering die momenteel plaatsvindt.

FIWARE maakt de ontwikkeling van slimme applicaties in verschillende sectoren mogelijk, waaronder smart home applicaties. Zo kan met behulp van FIWARE een app worden ontwikkeld die op de juiste manier en op het juiste moment de planten water geeft. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van data verkregen via diverse sensoren. Een ander voorbeeld zijn applicaties voor smart cities. FIWARE maakt het mogelijk een enorme hoeveelheid stedelijke data te verzamelen, verwerken en analyseren. Dit kan onder meer leiden tot slimme oplossingen voor efficiënt energiemanagement in gebouwen of de ontwikkeling van applicaties die lokale winkels helpen bij het beter bedienen van hun klanten. Vergelijkbare voorbeelden kunnen worden gegeven voor sectoren als smart agriculture, smart logistics, smart industry en eHealth.’

Wat zijn de voordelen van FIWARE voor developers?

‘Eerst vanuit technologisch perspectief: FIWARE biedt technologieën die kosten besparen, het maakt bepaalde ontwikkelingstaken eenvoudiger en het vergroot de snelheid van ontwikkeling. Een voorbeeld: app-ontwikkelaars hoeven niet leren om te gaan met de complexe details van de vele verschillende soorten sensoren – met FIWARE spreken de apps dezelfde taal. Hetzelfde geldt voor technologieën die grote hoeveelheden data en content kunnen verwerken voor een grote groep gebruikers. Developers kunnen eenvoudigweg focussen op de unieke en innovatieve aspecten van hun applicatie: de toegevoegde waarde voor de eindgebruikers.

FIWARE is bovendien meer dan technologie. Developers zijn tevens onderdeel van een ecosysteem dat ze helpt beter aan te sluiten bij de eindgebruikers van hun applicaties. Een erg handig instrument hierbij is het FIWARE Lab, zoals het fysieke lab dat momenteel in Utrecht en Amersfoort wordt opgericht. FIWARE Labs zijn speeltuinen, oftewel online testomgevingen. Hier kunnen developers hun op FIWARE gebaseerde applicaties testen en presenteren met behulp van echte data van stakeholders of klanten die zich aan het ecosysteem willen verbinden (bijvoorbeeld steden). Het FIWARE Lab is een nieuw soort ontmoetingsplek. Hier vindt innovatie plaats en worden vraag en aanbod gematcht.

Dit ecosysteem is open, wat betekent dat developers niet verplicht worden zich aan een bepaalde platformaanbieder te verbinden. Ze mogen kiezen uit een variëteit aan providers en zijn vrij om van provider te wisselen als ze niet tevreden zijn met de aangeboden service. Het FIWARE-platform is volledig open source, dus developers kunnen hun eigen FIWARE-omgeving ontwikkelen.’

Wat zijn de voordelen van FIWARE voor gemeenten?

‘Vooralsnog vormen smart cities goede kansen, maar zijn ze economisch gezien nog geen realiteit. Het smart cities-concept wordt pas een realiteit wanneer een gemeenschappelijke set van platformstandaarden wordt geadopteerd door verschillende steden. Deze standaarden maken de ontwikkeling van applicaties en oplossingen voor verschillende steden tegelijk mogelijk alsook de ontwikkeling van applicaties die interoperabel zijn tussen steden en binnen een stad. Deze set van platformstandaarden zal een markt doen ontstaan die groot genoeg is, zodat developers kunnen investeren en risico’s nemen.

Je kunt dit vergelijken met het enorme succes van Android en iOS. Elk ecosysteem is gebaseerd op het fundamentele principe van vertrouwen op een algemeen platform voor developers. Dit platform draait op de apparaten van miljoenen gebruikers en creëert zodoende een markt voor potentiële klanten. Hierdoor wordt het extra interessant voor developers. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de applicaties voor de ene stad ook in andere steden kunnen werken.

Als steden zo’n markt willen creëren en vergelijkbare impact willen bereiken, moeten ze samenwerken op basis van een gemeenschappelijke set van openplatformstandaarden, zoals FIWARE. Afgelopen maart lanceerden bijvoorbeeld 31 steden van 7 verschillende landen het Open and Agile Smart Cities (OASC)-initiatief. De steden – inmiddels uitgebreid met onder andere acht Nederlandse steden – van dit initiatief maken gebruik van standaard FIWARE API’s (application programming interfaces) en werken samen aan standaard modellen die vertrouwen op omgevingen als het FIWARE Lab. Waarschijnlijk zullen we nog dit jaar over de grens van 100 aangesloten steden gaan. Dankzij initiatieven als OASC kunnen smart cities nu realiteit worden.’

Wat zijn de belangrijkste successen van FIWARE?

‘De oplevering van een volledig functioneel en geïntegreerd FIWARE-platform was zelf al een enorme prestatie. Een ander succes was de lancering van het FIWARE Lab en de deelname van de eerste steden die hun open data en API’s delen. Ook relevant was de release van de eerste FIWARE Ops suite met tools die helpen bij het oprichten van FIWARE-knooppunten. De lancering van knooppunten zoals die in Nederland laat ons zien dat we op de juiste weg zijn.

Ook zijn de resultaten van de open calls van het FIWARE Accelerator Programme erg motiverend. Hierdoor ontdekken we een groot aantal getalenteerde SME’s (Society of Manufacturing Engineers) alsook startups die hun ideeën met behulp van FIWARE verwezenlijken. Zij zijn erg belangrijk voor het ecosysteem dat we willen creëren en zijn geweldige succesverhalen die ongetwijfeld anderen zullen inspireren.

Hoewel FIWARE in Europa is ontstaan, is het met een wereldwijde ambitie ontworpen. Met de lancering van het FIWARE Mundus-programma promoten we FIWARE wereldwijd en wordt de community alsmaar groter. De oprichting van een groot FIWARE Lab-knooppunt in Mexico en het Europese netwerk van FIWARE Innovation Hubs zijn veelbelovende eerste resultaten.

Het FIWARE-platform, het FIWARE Lab, de FIWARE Ops, het FIWARE Accelerator Programme en het FIWARE Mundus-programma zijn de vijf pijlers die ten grondslag liggen aan onze activiteiten.’

Wat is het einddoel van FIWARE?

‘Een open ecosysteem dat ondernemers in staat stelt de ontwikkeling van hun nieuwe digitale services te exploiteren. Onze missie is geslaagd wanneer dit ecosysteem duurzaam en volwassen is, en als een groot aantal SME’s en startups hun business kunnen ontwikkelen rond op FIWARE gebaseerde digitale services. Onze overtuiging is dat hier applicaties uit ontstaan die grote impact hebben op de ontwikkeling van lokale communities en het welzijn van mensen.’


FIWARE Lab NL definitief van start

fiware lab van start

 

September 2015 officiële opening; komende maanden kick-off events

Na groen licht voor ondersteuning vanuit Economic Board Utrecht (EBU) en provincie Utrecht is het eerste FIWARE Lab van Nederland definitief een feit. Vanaf september 2015 kunnen developers ook in Nederland aan de slag met FIWARE. Het Lab is een initiatief van een consortium van marktpartijen.

Hiermee treedt Nederland in de voetsporen van landen als Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Het FIWARE Lab NL, dat wordt gevestigd in Utrecht, heeft als doel deze regio om te toveren tot de digitale informatierotonde van Nederland.

De eerste launching customers – gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort – hebben zich inmiddels gemeld, de komende tijd zullen zich hier meer overheden bij aansluiten. Voor overheden is dit zeer interessant, omdat ze hiermee de krachten bundelen om gezamenlijk smart city-initiatieven te (laten) ontplooien. Op een veilig, door de EU ondersteund platform.

Wat is FIWARE?

‘FIWARE (Future Internet) is een platform dat het makkelijker maakt om smart applicaties te ontwikkelen door de integratie van een aantal technologieën’, legt chief architect Juanjo Hierro uit. ‘Deze apps verbeteren processen en leiden tot meer “intelligent gedrag” van eindgebruikers en automatisering van taken. Daarom noemen wij ze smart applicaties. Een deel van de informatie die ze aanboren, is afkomstig van sensoren – het zogenoemde Internet of Things dat een belangrijke rol speelt in de verregaande digitalisering die momenteel plaatsvindt.’

Vergelijk het met LEGO: de blokjes zijn er in alle vormen en maten, maar door bepaalde generieke eigenschappen kunnen ze met elkaar communiceren en samen bouwwerken vormen. Hetzelfde geldt voor FIWARE: uiteenlopende apps spreken dezelfde taal, waardoor ze elkaar kunnen versterken. Hierro: ‘Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de applicaties voor de ene stad ook in andere steden werken.’

Fysiek lab – voorloper in Europa

Waar FIWARE Labs doorgaans online platforms zijn, voegt het Nederlandse Lab hier de fysieke component aan toe. Hiermee is het FIWARE Lab NL voorloper in Europa. Zo worden regelmatig fysieke bijeenkomsten georganiseerd waar developers, gemeenten en andere geïnteresseerden face-2-face tot prachtige oplossingen kunnen komen.

Ook in aanloop naar september worden enkele events georganiseerd. Houd www.fiware-lab.nl in de gaten voor een actueel overzicht. Hier kunt u zich tevens inschrijven voor de nieuwsbrief met de laatste stand van zaken.

I: www.fiware-lab.nl
T: @FIWARENL
L: bit.ly/FIWARENL


Nederlandse steden omarmen OASC

Fiware omarmen

 

6 Nederlandse steden hebben zich aangemeld voor het Europese OASC-netwerk. OASC – kort voor Open & Agile Smart Cities – is een open netwerk voor een betere samenwerking tussen smart cities door gebruik te maken van dezelfde standaarden, zoals FIWARE.

De 6 Nederlandse steden die zich hebben aangemeld, zijn: Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Rotterdam en Utrecht. Hiermee sluiten ze zich aan bij ruim 50 steden uit Engeland, Ierland, Slovenië, Frankrijk, Estland, Mexico, Denemarken, Spanje, Italië en Brazilië.

Meer informatie (in Engels) inclusief een toelichting voor de brede Nederlandse deelname vindt u hier


Introductie FIWARE Lab NL tijdens Overheid 360

introductie fiware

 

Het FIWARE Lab NL wordt gepresenteerd op Jaarbeurs Overheid 360. Een vertegenwoordiging van wethouders van de gemeente Amersfoort en Utrecht is 23 april a.s om 15.20 uur aanwezig om samen met presentator Arjen Hof (Civity) in de vorm van een vraaggesprek het FIWARE Lab NL te presenteren en het belang voor de regio toe te lichten. Uiteraard bent u hierbij van harte welkom! 


Trendrapport open data 2015 laat kansen FIWARE Lab NL zien

trendrapport open data

 

Het kabinet kan nog veel meer gegevens als open data aanbieden dan op dit moment het geval is. Dat blijkt uit internationale voorbeelden waarbij meer informatie als open data gepubliceerd wordt, zoals de zorg (data over verleende zorg) en voedselveiligheid (uitkomsten van inspectiebezoeken bij horecagelegenheden). Dit staat in het Trendrapport open data 2015 van de Algemene Rekenkamer. FIWARE Lab NL speelt hier optimaal op in.


Amersfoort en Utrecht stappen over op FIWARE

amersfoort en utrecht fiware

 

De gemeenten Amersfoort en Utrecht hebben besloten enkele nieuwe (mobiele) toepassingen te laten ontwikkelen op basis van FIWARE in het FIWARE Lab NL. Op deze manier kunnen ook zij optimaal profiteren van de voordelen die het Lab biedt.


Fiware

Future city