De meest gestelde vragen over FIWARE Lab NL

 1. Wanneer kan ik werken in het FIWARE Lab NL?
  Dat kan nu al! Op 24 september 2015 is het Lab officiëel geopend.
 2. Wat kost het om het FIWARE Lab NL te gebruiken?
  Aan het gebruik van het Lab zijn geen kosten verbonden.
 3. Wie zijn de partijen 'achter' het FIWARE Lab NL?
  Het FIWARE Lab NL is geïnitieerd door een consortium, dat wordt gevormd door Elba-Rec, Xcelent, Onetrail, Deloitte en Civity.
 4. Welke rol/zeggenschap hebben de consortiumpartijen in het Lab?
  Het consortium beheert de FIWARE Lab-omgeving in overeenstemming met de Europese richtlijnen en afspraken die voor alle Lab-omgevingen gelden. Deze richtlijnen zijn binnenkort ook op deze site beschikbaar.
 5. Hoe is de continuïteit op lange termijn gegarandeerd?
  FIWARE is gebouwd op open source-componenten en er wordt gewerkt aan een governancestructuur om de continuïteit te waarborgen.
 6. Wat kost het om straks van een FIWARE-productieomgeving gebruik te maken?
  Er ontstaan verschillende FIWARE-productieomgevingen, in meerdere Europese landen. Een klant kan zijn eigen omgeving kiezen op basis van zijn eigen criteria, zoals bijvoorbeeld de kosten.
 7. Waarom is FIWARE beter dan Amazon, Google of Microsoft?
  Er bestaat niet zoiets als 'de beste' omgeving. Het doel van FIWARE is een open innovatie-omgeving te creëren, op basis van open source software, met herbruikbare bouwstenen. FIWARE biedt een cloudomgeving, maar ook hulpmiddelen voor bijvoorbeeld ICT-oplossingen. FIWARE gaat ook over het creëren van standaarden voor uitwisseling/gebruik van data en het bieden van ondersteuning van smart city-programma's
 8. Zijn er al succesvolle voorbeelden beschikbaar van FIWARE-projecten/producten?
  Het aantal voorbeelden groeit, zeker nu er een actief stimuleringsprogramma loopt (FIWARE Accelerator). Op de site van FIWARE zullen deze voorbeelden worden gepresenteerd.
 9. Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb?
  Er staat veel documentatie online, zowel tekst als video. Daarnaast zullen de komende periode in de regio Utrecht een groot aantal events worden georganiseerd om kennis te delen en hulp te bieden bij het gebruik van het FIWARE Lab NL.
 10. Welke data is beschikbaar in het Fiware Lab?
  FIWARE bevat nu al verwijzingen naar een groot aantal Europese databronnen. Het Nederlandse FIWARE Lab zal de komende periode diverse nieuwe bronnen ontsluiten, zowel van overheden als marktpartijen. De nadruk ligt daarbij op direct bruikbare/toepasbare data van hoge kwaliteit. Dat kan variëren van milieugegevens tot straatverlichting en bushokjes tot wegopbrekingen en geluidsmetingen.
 11. Kan mijn data via het FIWARE Lab ontsloten worden?
  Ja, dat kan.
 12. Zijn er aan het gebruik van deze data kosten verbonden?
  In het FIWARE Lab NL is het gebruik van beschikbare data gratis.
 13. Hoe wordt de openheid van FIWARE gewaarborgd?
  Hierover zijn binnen het Europese programma afspraken gemaakt.
 14. Wat is het FIWARE Acceleratorprogramma?
  Dit is een stimuleringsprogramma om bedrijven met goede ideeën een zetje in de rug te geven om het FIWARE Platform te gaan gebruiken.
 15. Kan ik via het Lab in aanmerking komen voor subsidie?
  Het Lab speelt geen rol in het Accelerator-subsidieprogramma.
 16. Welke projecten gaan de steden uitvoeren?
  Dat zal de komende maanden duidelijk worden. Verschillende gemeenten, waaronder Utrecht en Amersfoort, hebben echter aangegeven dat zij enkele nieuwe (mobiele) toepassingen in het FIWARE Lab NL willen ontwikkelen.
 17. Kan mijn bedrijf een rol spelen in deze projecten?
  De beslissing over de bedrijven die worden ingezet bij projecten van steden wordt door de betreffende steden zelf gemaakt. Het FIWARE Lab speelt daarin geen rol.
 18. Welke relatie is er met Startup Delta?
  Er is geen directe relatie. Het FIWARE Lab NL streeft vergelijkbare doelen na, gericht op het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en het stimuleren van innovatie.
 19. Welke relatie is er met andere initiatieven in de regio?
  Het FIWARE Lab NL staat open voor samenwerking met elke partij en haar uitgangspunt is dat de beste garantie voor succes een krachtig en gezond ecosysteem is met zoveel mogelijk partijen.
 20. Waarom ondersteunt EBU het FIWARE Lab NL?
  De Economic Board Utrecht heeft een aantal thema's benoemd en het FIWARE Lab is een uitstekend middel om de werkgelegenheid en diensteninnovatie in de regio te stimuleren.
 21. Waar kan ik informatie over FIWARE in het Engels vinden?
  Op de Wikipedia pagina van FIWARE is alle informatie in het Engels te vinden. Klik hier om naar deze pagina te gaan.
FAQ

Fiware

Future city