Data als grondstof voor innovatie

Aangezien (open) data steeds belangrijker wordt voor het maken van slimme oplossingen zorgt FIWARE Lab NL ervoor dat naast de FIWARE-tools tevens databronnen beschikbaar worden gesteld. Dat is uniek en wij durven dan ook te stellen dat het FIWARE Lab NL de mooiste open data source van Nederland is.
De hoeveelheid digitale informatie die we produceren en consumeren is enorm en neemt ieder jaar met 40 procent toe. Informatie is naast arbeid, kapitaal en natuurlijke hulpbronnen de vierde poot waarop onze economie steunt. Het combineren en benutten van deze data kan de efficiëntie en daadkracht van overheden en bedrijven enorm verbeteren. Echter, duurzame toepassingen rond (open) data komen nog niet echt van de grond. Er zijn problemen met de kwaliteit en actualiteit van de data, en overheden en ontwikkelaars bedenken te vaak individuele oplossingen voor generieke uitdagingen. Daarom stimuleert de Europese Commissie het gebruik van het generieke platform FIWARE, dat nu dus ook in Nederland beschikbaar is.
Het Nederlandse FIWARE Lab zal de komende periode diverse nieuwe bronnen ontsluiten, zowel van overheden als marktpartijen. De nadruk ligt daarbij op direct bruikbare/toepasbare data van hoge kwaliteit. Dat kan variëren van milieugegevens tot straatverlichting en bushokjes tot wegopbrekingen en geluidsmetingen.
data

Fiware

Future city